Rädda regnskog!

Avskogning orsakar cirka 20 procent av världens växthusgasutsläpp – en viktig åtgärd för att motverka klimatförändringar är därför att skydda regnskog från avverkning. Genom att rädda regnskog bevaras också den rika mångfald av växter och djur som lever i skogarna.

 

För att kompensera för de utsläpp av koldioxid som leveransen av din order medför, köper Uppsala Bildteknik värdefull regnskog i Ecuador genom den ideella föreningen Rädda Regnskog.

 

För varje beställning som vi tar emot köper vi upp mer regnskog, både frakten till- och från oss miljökompenseras av Uppsala Bildteknik. Mängden regnskog vi köper per beställning är beräknat efter ungefärligt konsumentpris på utsläppsrätter för koldioxid inom Kyotoavtalet, för att vara säkra på att täcka upp för miljöpåvedrkan dubblar vi beräkningen från Kyotoavtalet, så vi miljökompenserar för både tur- och returfrakten till 200%.

Rädda Regnskog Logga

 

Föreningen Rädda Regnskog har ett nära samarbete med den lokala samarbetspartnern Fundacion Cambugán och lokal-

befolkningen i skogens närhet. Föreningen har en liten administration och drivs med frivilliga krafter, vilket gör att en mycket stor del av intäkterna går direkt till deras stödprojekt.

 

 

I nordvästra Ecuador finns en av de sista, ursprungliga skogarna i Anderna - molnskogen i bergen kring floden Cambugán. Cambugánskogen har ett mycket högt skyddsvärde.Vissa delar är i princip opåverkade av människor och artrikedomen är mycket stor.

 

Rikedomen av lianer, orkidér och mossor är påfallande. Djurlivet har ännu inte undersökts, men denna skog har tidigare hängt samman med en av världens artrikaste skogar överhuvudtaget.

 

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att skydda vår jord från överexploatering och mijöförstöring, och regnskogarna är vår planets lungor.

 

Läs mer om föreningen Rädda Regnskog på www.raddaregnskog.se

 

 

Regnskog