Villkor

1. Good-will garanti

Uppsala Bildteknik strävar efter nöjda kunder, om något skulle bli fel försöker vi lösa det på bästa möjliga sätt. Hos oss är kunden i centrum.

 

2. Dubbel backup-garanti = en dubbel trygghet

Vi behåller alltid backup-filer på två separata hårddiskar i minst tio dagar efter utlöst paket. Om något skulle ha blivit fel i beställningen eller skadat i frakten kan vi enkelt göra nya inspelningar, så länge vi har backup-filerna är Era filmer garanterat trygga. Att allt finns på två separata hårddiskar är förstås extra tryggt, om en hårddisk skulle gå sönder finns all film kvar på den andra hårddisken.

 

3. Transportskador

Synliga skador ska anmälas direkt vid mottagandet. Dolda transportskador anmäls inom 7 dagar. Uppsala Bildteknik tar inte på sig ansvar för transportskador utan alla transportskador regleras av fraktbolaget.

 

4. Fel vid leverans

Skulle något blivit fel i Er leverans bör Ni kontakta oss via e-mail eller telefon snarast möjligt. Ni har tio dagar på Er att anmäla fel i leverans. Anmälningar som kommer in senare än tio dagar efter utlöst paket accepteras ej.

 

5. Ej utlösta paket

Ej utlösta paket debiteras med full returfrakt och expeditionsavgift på 250:- exklusive moms. Allt insänt material förblir Uppsala Bildtekniks egendom tills erforderlig betalning har mottagits.

 

6. Tryckfel och fel i informationen

Uppsala Bildteknik reserverar sig mot eventuella tryckfel på hemsidan. Om Ni är osäkra på om något stämmer ber vi Er kontakta oss för att få det verifierat.

 

7. Öppet köp/Ångerrätt/Returrätt

Eftersom det främst är en tjänst och inte varor som vi levererar gäller inte öppet köp/ångerrätt/returrätt. Arbete som redan har utförts kan inte tas tillbaka. Materialet (miniDV band och DVD skivor) kan inte återställas till ursprungligt skick. Om Ni ångrar Er beställning ber vi Er kontakta oss så fort som möjligt, om arbetet inte har påbörjats returnerar vi Era varor mot frakt och expeditionsavgift på 50:- exklusive moms. Om arbetet har påbörjats debiterar vi för den del av arbetet som redan har utförts.

 

8. Garanti

Fel eller skador på produkterna som anmäls senare än tio dagar efter utlöst paket ersätts ej. Fel eller skador på produkterna som beror på felaktigt handhavande, yttre åverkan eller felaktig förvaring ersätts ej. Eftersom eventuella skador på produkten som uppstår efter mottagandet beror på felaktig förvaring eller yttre åverkan kan någon längre garanti inte ges. Ett miniDV band går inte sönder av sig själv. En kamera kan förstöra bandet, bandet kan avmagnetiseras vid felaktig förvaring eller förstöras av yttre åverkan. En DVD skiva går inte sönder av sig själv. Kraftiga repor kan förstöra skivan, värme, direkt solljus under längre tid eller kraftig väta kan förstöra skivan.

 

9. Betalning

Betalning sker i normala fall mot postförskott i samband med att ni hämtar ut paketet. Om filmerna hämtas hos oss betalas beställningen antingen kontant eller via förskottsfaktura. Vi lämnar inte ur några beställningar mot kredit, om ni vill kan ni kontakta oss för eventuell förskottsbetalning via faktura.

 

10. Priser

Priserna framgår på vår hemsida och ska alltid vara aktuella. Alla priser är inklusive moms. Om det sker en förändring i våra prislistor mot de priser som gällde när Ni skickade iväg beställningen kontaktar vi Er innan arbetet påbörjas.

 

11. Anmärkningar på bild- och ljudkvalitet Vi strävar alltid efter att uppnå så hög ljud/bildkvalitet som möjligt. Är originalet i dåligt skick kan inte slutresultatet bli perfekt. Eftersom bildkvaliteten skiftar från film till film är en standardnivå omöjlig att utlova, det beror på filmens ålder, filmsort och på vilken kamera som användes vid filmningstillfället. Ljudet kommer att ha ett visst "svaj" i stabiliteten efter digitaliseringen, det är ofrånkomligt. Tekniken är inte lika stabil och går inte att jämföra med moderna videokameror och moderna ljudinspelningar. Kvaliteten är direkt kopplad till skicket på originalet. Vi korrigerar alltid färger och över/underexponeringar men ibland går inte färgerna att återställa till 100%. Anmärkningar på en för låg bild- eller ljudkvalitet, eller "svaj" i ljudet, är inte grund för reklamation. Gör en mindre beställning först om ni är osäkra på hur resultatet kommer att bli från just era gamla smalfilmer.

 

12. Hastighet på överförd smalfilm/bildstabilitet.

Om kunden inte uppger vilken hastighet filmrullarna är inspelade med kontrollerar vi hastigheten och justerar till det vi bedömer lämpligt. Reklamation på hastigheten bedömd av Uppsala Bildteknik kan ej accepteras. Varierande hastighet mitt i en filmspole beror på kamerans inställning vid filmningstillfället, och ger inte reklamationsrätt. Om filmrullarna har extrema skador i perforeringen, eller helt genomskinlig filmbas vid perforeringarna, kan det påverka bildstabiliteten negativt. Skicka alltid kameraoriginalen (inte printade kopior) för bästa möjliga stabilitet. Dålig stabilitet pga filmkopior med helt genomskinlig filmbas är inte skäl till reklamation.

 

13. Kompabilitet med DVD spelare.

Den teknik som vi använder vid inspelning på DVD i kombination med de senaste DVD skivorna ger en kompabilitet på över 99% med alla DVD spelare som finns idag. De DVD spelare som har problem med våra DVD skivor finns bland gamla modeller i den absoluta bottenklassen både prismässigt och kvalitetsmässigt.

 

14. Hållbarhet på DVD skivor.

Hållbarheten som uppges på skivorna är en beräknad livslängd enligt tillverkarnas beräkningar baserat på lagring av skivorna under rätt omständigheter. Uppsala Bildteknik kan inte hållas ansvarig om hållbarheten inte uppfylls.

 

15. Digitalfel

Om det pga. svag videosignal, oinspelade avsnitt eller andra störningar skulle uppstå enstaka digitalfel vid signalomvandling är det ej grund för reklamation av överföringen. MiniDV band kan få s.k. "drop-outs", alltså tappade frames. Detta är en "inbyggd miss" i hela konceptet miniDV band och enstaka tappade frames är inte skäl för reklamering. Vi rekommenderar DVD skivor om man vill undvika drop-outs.

 

16. Rengöring av smalfilm

Vi ger alltid smalfilmen en enklare rengöring. Det blir alltid lite damm kvar, vill kunden ha renare filmer finns grundlig rengöring som ett tillval. Om den överförda filmen är dammig är det ej grund för reklamation.

 

17. Färger och bildbehandling

Vid bildbehandling korrigerar vi färgerna efter vår kalibrerade bildskärm, eftersom de flesta bildskärmar är lite olika inställda kan resultatet se annorlunda ut på andra bildskärmar. Bärbara datorer har särkilt dåliga skärmar, färger och kontraståtergivning i datorer styrs till stor del av grafikdrivrutinerna.

 

18. Text till DVD menyn, inlagda texter i filmen

Uppsala Bildteknik förbehåller sig rätten att helt eller delvis ta bort text ämnad för menyer på DVD skivorna, om texterna inte är läsliga. Skriv beställningen utförligt, en text till kapitelindelningen/menyn är gratis men blir inte synlig i bild mitt i filmen, endast i menyn på DVD skivan. Texter som är felstavade eller som saknas p.g.a. missförstånd/felaktigt ifylld beställningsblankett eller otydliga texter ger ej upphov till reklamationsrätt av beställda varor.

 

19. Filmlängder smalfilm

Uppsala Bildteknik debiterar för den faktiska filmlängden i meter, oavsett uppspelningstid. Uppspelningstiden varierar beroende på filmsort och på vald hastighet vid filmningstillfället. Vi debiterar inget extra för korta filmrullar, dock med en minimidebitering på 15 meter per rulle. Även om rullen skulle vara kortare än 15 meter kommer rullen att beräknas som 15 meter och debiteras därefter.

 

20. Smalfilm med ljud

Om 8mm smalfilm har magnetljud kan vi få med det ljudspåret vid scanningen. Kom ihåg att skriva om det finns ljud på filmerna och märk om möjligt upp de filmrullar som har ljudspår. Vi letar alltid efter ljudspår i början av filmrullarna, om ljudet kommer mitt i en rulle är det inget vi letar efter (om det inte har specificerats om ljud på den filmrullen). Om inget skrivs på beställningen om ljud på smalfilmerna kan vi inte garantera att ljudet följer med vid överföringen.

 

21. Överföring till DVD

Om en kund skickar in film och uppger att man vill ha filmen på DVD så gör vi en uppsättning med film-DVD skivor med menyer för uppspelning med fristående DVD spelare och datorer. Vill man ha redigeringsbara datafiler måste detta uppges skriftligen.

 

22. Returer

Om kunden ångrar sin beställning innan arbetet har påbörjats returneras beställningen mot expeditionsavgift och porto. Har arbetet påbörjats kan det avbrytas efter överrenskommelse, då debiterar vi för det arbete som redan har utförts.

 

23. Liggetid

Brev har en liggetid på 30 dagar och paket har en liggetid på 14 dagar. Om försändelsen inte hämtas ut inom dessa tidsramar tillkommer returfrakt, hanteringskostnader och ny frakt för ett andra utskick av beställningen. Liggetiderna regleras av fraktbolagen och kan inte påverkas av Uppsala Bildteknik.

 

24. Ledare

Det går givetvis alldeles utmärkt att skicka in rullar som helt saknar ledare, men man får då inte med de första respektive sista sekunderna av filmrullen då denna filmlängd går åt att ladda scannern. Om ledare (den vita filmremsan) saknas i början eller i slutet av filmrullen, eller om den är för kort, så tappas ett par sekunder i den ände av filmrullen där ledaren är otillräcklig. I början av rullarna behövs minst 50 cm ledare och i slutet behövs minst 100 cm ledare (om man vill få med alla bildrutor från filmremsan vid scanningen).

 

25. Offerter

Alla eventuella offerter och överrenskommelser mellan kunden och Uppsala Bildteknik AB gäller i 30 dagar och skall bifogas skriftligen med beställningen. Refereras det till email skall datum för emailet anges. Offerter gäller endast vid direktkontakt med Uppsala Bildteknik, ej vid inlämning i fotobutiker eller liknande. Alla offerter är unika erbjudanden och kan ej kombineras med andra rabatter.

 

26. Rabatter

Rabattkort e.dyl. skickas in samtidigt med din beställning och kan ej åberopas i efterskott. Rabatter, offerter och specialerbjudanden gäller endast vid direktkontakt med Uppsala Bildteknik, ej vid inlämning i fotobutiker eller liknande. Alla specialerbjudanden är alla unika erbjudanden och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

 

27. Avisering

Vi använder SMS avisering som standard, i de fall vi har fått ett mobiltelefonnummer av kunden. SMS avisering sparar tid, pengar och fungerar bra. Om SMS aviseringen misslyckas pga. felaktigt ifyllt mobiltelefonnummer eller liknande tillkommer returfrakt, hanteringskostnader och ny frakt för ett andra utskick av beställningen

 

28. Bakgrundsmusik

Vi lägger in bakgrundsmusik gratis till alla smalfilmsbeställningar med stumfilm, filmrullar med originalljud får inte bakgrundsmusik. Om kunden endast har beställt redigeringsbara filer eller miniDV-band läggs ingen bakgrundsmusik till filmerna, i dessa fall lägger kunden själv till passande musik efter redigeringen. Om kunden inte vill ha bakgrundsmusik överhuvudtaget bör detta meddelas skriftligen i beställningen. Om musiken inte känns passande kan man alltid välja att stänga av/sänka ljudet på sin TV, och då kan man se filmen utan musik. Bakgrundsmusiken blir alltid akustiska gitarrer.

 

29. Påminnelseavgift

Vid förfallna fakturor tillkommer 80:- exklusive moms i påminnelseavgift utöver lagstadgad ränta

 

30. Avgift för pappersfaktura

Vid fakturering brevledes tillkommer 48:- exklusive moms i avgift.

 

31. Vid fel på beställning

Om något har blivit fel på en beställning som har hämtats ut i vår butik skall beställningen lämnas in på samma sätt, och hämats ut efter korrigering i butiken. Om något har blivit fel på en beställning som har skickats ut till kund, och material behöver returneras till oss för att korrigera felet, står vi för kostnaden för porto om materialet skickas till oss med ordinarie brevpost, samt att en kopia på kvittot för portokostnaden lämnas in tillsammans med reklamationen. Returfrakten tillbaka till kunden blir på vår bekostnad i de fall beställningen ursprungligen har skickats ut till kunden.

 

32. Cookies