Redigeringsbara filformat

AVI, MOV och mpeg filer i vanllig standard-kvalitet.

 

Data DVD-skivor med AVI-filer (eller MOV-filer till mac).

 

Fördelar: Ni får filmerna som AVI-filer, vilket ger den bästa bildkvaliteten för er att arbeta med. Varje bildruta är individuellt komprimerad enligt DV-standarden för PAL formatet, 720x576.

 

Det är lätt att få över filmerna till datorn, ni behöver bara kopiera över filerna till datorn och kan börja redigera direkt. Alla filmrullar finns som separata datafiler med samma numrering som filmoriginalen, så det är alltid lätt att hitta en specifik filmrulle i datorn.

 

Alla program kan hantera våra AVI-filer, ni behöver bara "klippa och klistra" med filmen. Era filmer är lagrade på arkivbeständiga DVD-skivor med guld - det tryggaste mediet för långtidsförvaring. Era originalfiler är trygga på DVD-skivorna vi levererar.

 

Nackdelar: Priset. En DVD kan maximalt innehålla ca: 19 minuter film som AVI-filer, vilket gör att det kan bli lite dyrare än t.ex. mpeg2-filer eller miniDV-band (eventuell prisskillnad beror på mängden film).

 

Data DVD-skivor med mpeg2-filer.

 

Fördelar: Priset, det blir lite billigare än t.ex. AVI-filer (eventuell prisskillnad beror på mängden film). Det är lätt att få över filmerna till datorn, ni behöver bara kopiera över filerna till datorn och kan börja redigera direkt.

Era filmer är lagrade på arkivbeständiga DVD-skivor med guld - det tryggaste mediet för långtidsförvaring. Era originalfiler är trygga på DVD-skivorna vi levererar.

 

Nackdelar: Ni får filmerna som mpeg2-filer med högsta möjliga dataflöde enligt mpeg2 standarden, för att minimera komprimeringsartefakter, men ändå blir bildkvaliteten lite lägre än med t.ex. AVI-filer.

 

Mpeg2 komprimeringen innebär bl.a. att alla bildrutor inte är individuellt komprimerade, deras komprimering är baserad på kommande eller på föregående bildrutor (detta är såklart inte optimalt för redigering).

 

En del redigeringsprogram kan ha svårt att hantera mpeg filer. T.ex. fungerar inte Windows Moviemaker överhuvudtaget med mpeg2-filer, ni måste alltså köpa ett redigeringsprogram för att kunna redigera mpeg2-filer. Dessutom blir filmerna komprimerade till mpeg två gånger (en gång av oss och en gång av er när ni gör era DVD-skivor efter redigeringen), vilket betyder något lägre bildkvalitet i slutresultatet.

 

Filmen överförd till en extern hårddisk.

 

Fördelar: Priset, det kan bli billigare än t.ex. AVI-filer om ni har mycket film. Det blir bättre bildkvalitet än mpeg2 komprimerade filer. Efter överföring till datorn får ni AVI- eller MOV-filer.

 

Nackdelar: Priset. Det kan bli något dyrare än mpeg2-filer på data DVD-skivor.