Grundlig rengöring av smalfilm

Om vi tänker på gamla saker som vi har med oss idag, saker från 1960 och -70 talet.


Finns det något som har funnits ända sedan 1960 som fortfarande är rent, som inte ens är dammigt?

 

-Nej, det gör det inte.

 

Damm har en förmåga att sätta sig på allt som inte är vakumförseglat. Gamla filmer är alltid mer eller mindre dammiga, det är ofrånkomligt.

 

Hur pass dammiga de är beror på hur ofta man har sett på filmerna med en projektor och hur de har förvarats.

 

Rengöring

 

Många av våra konkurrenter tar extra betalt för rengöringen, om ni jämför priser bör ni därför komma ihåg att räkna med deras extradebitering för rengöringen, annars blir jämförelsen fel.

 

Att gamla filmer behöver rengöras för ett fullgott resultat är en självklarthet, därför ingår alltid en dubbel rengöring av filmerna i våra priser. För att minimera dammet, så att vi kan leverera ett bättre och renare resultat.

 

Vi använder endast material som godkänts av Kodak/Hama för rengöring av film.