Jämförelser med andra företag

Se skillnaden i bildkvalitet och färger
Om ni inte kan se på filmerna måste ni updatera er Flash Player
Shadow
Shadow
  • Manuell jämförelse med företag 1, de finns i en av våra större städer och använder en flashscan8.
  • Manuell jämförelse med företag 2, de har kontor/butikslokaler i flera av våra större städer.
  • Automatisk jämförelse med företag 1, de finns i en av våra större städer och använder en flashscan8.
  • Automatisk jämförelse med företag 2, de har kontor/butikslokaler i flera av våra större städer.
  • Automatisk jämförelse med företag 3, de överför bl.a. smalfilm och har lokaler i flera städer.
  • Jämförelse med företag 4, de överför smalfilm som underleverantör åt många fotobutiker i landet.
Företag 1 med manuell jämförelse, flytta muspilen över bilden för effekt.
Företag 2 med manuell jämförelse, flytta muspilen över bilden för effekt.
Företag 1 med automatisk jämförelse. 1:09 - 16,4mb
Företag 2 med automatisk jämförelse. 1:18 - 16,9mb
Företag 3 med automatisk jämförelse. 0:53 - 16,0mb
Företag 4 med automatisk jämförelse. 0:58 - 20,9mb