Egen redigering av film

HD-kvalitet eller standard-kvalitet

 

Vi kan överföra era familjeklenoder till redigeringsbara datafiler, då kan ni redigera filmerna hemma i lugn och ro med hjälp av en dator. Vi kan leverera de redigeringsbara filerna i HD-kvalitet eller i vanlig standard-kvalitet.

 

Vill ni redigera era filmer i HD-kvalitet, eller nöjer ni er med den lägre standard-kvaliteten?

Välj kategori här nedanför.

Filmremsa
  • Smalfilm till HD-kvalitet
  • Smalfilm till standard-kvalitet