Frågor och svar

Om DVD.

Hur ska jag förvara mina DVD-skivor?

En DVD-skiva förvaras bäst vid +5°C till +30°C, i vanlig kontorsmiljö. Utsätt inte skivorna för överdriven fukt eller mekanisk åverkan. Ta inte på skivans undersida, håll skivan i kanterna eller i det lilla hålet i mitten. Förvara skivorna mörkt och definitivt inte i direkt solljus eller inom små barns räckvidd. Vid felaktig förvaring/hantering kan livslängden förkortas dramatiskt.

Hur länge håller egentligen en DVD?

Det beror till stor del på vilken DVD-skivan man väljer att använda. Billigare DVD-skivor håller inte på långa vägar samma kvalitet som de bästa skivorna. Vi använder DVD-skivor med guld/silver lager och extra Hard Coat, det är de allra bästa arkivbeständiga DVD-skivorna som finns. Här kan ni läsa mer om våra arkivbeständiga DVD-skivor.

Skivorna tål att spelas upp över tio miljoner gånger, så det går inte att nöta ut en skiva genom att spela upp den för många gånger.

 

Hur länge skivorna håller beror på förvaringen och på vilken kvalitet det är på skivorna, man får vad man betalar för. De DVD-skivor som vi använder är arkivbeständiga och håller enligt tillverkarens beräkningar, under rätt omständigheter, i 100 år!

 

Eftersom en kopia av en DVD håller exakt samma bildkvalitet som originalet är det bara att kopiera om skivan i god tid till nya databärare när det är dags. På så sätt kan man förlänga livslängden på skivorna i oändlighet!

 

En säkerhetskopia som förvaras mörkt och inte används alls är den bästa "livförsäkringen", samt att kopiera om materialet till nya medier, utan kvalitetsförlust, när dessa blir standardiserade. Om 30 år finns det troligen ännu bättre databärare än DVD-skivor, och då är det bara att kopiera DVD-skivorna till den nya standarden som har kommit.

Klarar min DVD spelare av att spela upp DVD-filmerna?

De DVD-skivor som vi använder i kombination med den senaste tekniken för skapande av menyer som följer DVD standarden ger mycket bra resultat. Långt över 99 % av alla existerande DVD spelare klarar av våra skivor. En del använder sig av billigare skivor med sämre kompabilitet, men vi på Uppsala Bildteknik AB sätter kvaliteten främst.

De fåtal spelare som har problem med våra skivor är väldigt gamla och/eller i den absolut lägsta pris och kvalitetsklassen.

 

Det finns en internationell hemsida (på engelska) som kan ge svar på kompabilitetsfrågor om specifika DVD spelare, http://www.videohelp.com/dvdplayers.

Vi använder DVD-R skivor som standard, vill ni ha DVD+R skivor är det bara att ange det vid beställningen.

Jag skulle vilja redigera mina filmer själv, kan jag göra det från era DVD-skivor?

Färdiga ”film DVD-skivor” är inte tänkta som ett redigeringsbart format, utan som ett slutformat. Vill ni kunna redigera Era filmer kan vi erbjuda redigeringsbara datafiler på DVD-skivor eller miniDV band.

 

För att redigera filmerna krävs datorvana och rätt utrustning. Är ni osäkra på om ni klarar av det rekommenderar vi två inspelningar av filmerna: en inspelning med data-DVD-skivor som ni kan använda till redigeringen om/när ni får utrustning och tid till det, och en inspelning med färdiga film-DVD-skivor som ni kan se på direkt med er DVD spelare.

Redigeringsbara datafiler kan inte spelas upp av fristående DVD spelare, endast av datorer.

Vad är det för skillnad mellan de olika alternativen för redigering?

Det är skillnad på komprimeringen mellan AVI filer och mpeg2 filer, på vilken codec som har använts till filen. En snabb och förenklad förklaring:

  • AVI-filer ger bäst bildkvalitet och kan hanteras av alla redigeringsprogram. Lite dyrare eftersom det går åt fler DVD-skivor (och mer arbetstid). AVI filer är det bästa alternativet och kan redigeras av alla redigeringsprogram, t.ex. Windows Moviemaker som finns i alla datorer med Windows XP eller Vista som operativsystem.
  • Mpeg2-filer ger lite lägre kvalitet på slutresultatet och kan hanteras av många redigeringsprogram men inte alla, t.ex. inte Windows Moviemaker. Ni måste alltså köpa ett redigeringsprogram för att kunna redigera i mpeg2 filer. Lite billigare än AVI filer eftersom det går åt färre antal DVD-skivor.
  • MiniDV-band är samma filformat som AVI filer, fast på en annan databärare (magnetband istället för DVD-skivor). Det krävs en miniDV kamera och firewire för att kopiera över filmen till datorn. Man får inte alla filmer lika överskådligt separerade i olika filer som man får med AVI filer. Lite billigare än AVI filer.

För en mer utförlig teknisk förklaring om skillnader mellan filformaten, klicka här.

Varför ryms det olika mycket på smalfilms-skivorna och på videofilms-skivorna?

En snabb och förenklad förklaring:

Eftersom videofilm har en klarare och lugnare bild kan man få jättebra bildkvalitet även om man spelar in 90 minuter per DVD-skiva. Smalfilm är ”rörligare”, eftersom det är filmkorn över hela bilden som ändras ruta-för-ruta. För att få bästa bildkvalitet med smalfilm (med filmkorn) spelar vi in 60 minuter per DVD-skivan eftersom filmkornen kräver mer bandbredd i codecen.

 

Det är skillnad på komprimeringen av filmerna, på en DVD med 90 minuter är innehållet mer komprimerat för att få in mer på DVD-skivan. Mpeg2 codecen (som är den som används av DVD-standarden) är uppbyggd på bl.a. skillnader mellan bildrutorna. Endast en del av alla bildrutor i en DVD-film är individuellt komprimerad, den största delen är komprimerad i förhållande till föregående eller kommande bildrutor.

 

Smalfilm består av filmkorn, varje filmruta har ett individuellt kornmönster. Så varje ruta av smalfilmen innehåller massor med rörelse som måste komprimeras, en helt ny bild (jämfört med föregående bilds kornmönster) med ny information och detaljer som stjäl utrymme för codecen. Därför har vi valt att endast använda den högsta möjliga bithastigheten inom DVD-standarden, för att få så hög bildkvalitet som möjligt vid överföring av 8mm filmer.

 

Eftersom en videofilm har en renare bild är den är i regel mer lättkomprimerad (i relation till 8mm film). Dessutom är videofilmer ofta inspelade på 90 minuters band (t.ex. Video8, Hi8), därför har vi valt 90 minuter till vår videostandard. Man får in en hel kassett per DVD-skiva och kan fortfarande hålla en hög bildkvalitet tack vare möjligheten att komprimera innehållet på ett effektivt sätt med bibehållen kvalitet.

Varför ryms det inte mer på era DVD-skivor, köpta DVD-filmer är uppemot 2h?

Köpta "riktiga" filmer är filmade med 35mm film och långt bättre bildkvalitet än gamla 8mm smalfilmer (eller videokamera filmer) och kan komprimeras mer effektivt med bibehållen bildkvalitet. Köpta DVD-skivor använder i princip aldrig maximal bitrate, det behövs inte när grundmaterialet är "rent och snyggt" och lättkomprimerat.

 

Köpta DVD-skivor är inte brända vid inspelningen, utan pressade. När man pressar en DVD-skiva så kan man lägga in information i flera lager på skivan, därför ryms det mer per skiva. Det finns visserligen DVD brännare och DVD-skivor som kan brännas i 2 lager, men de har sämre kompabilitet och hållbarheten är inte testad fullt ut.

Eftersom kvalitet, kompabilitet och hållbarhet är viktigast för oss använder vi endast de bästa DVD-skivorna med ett lager information.

Varför säger man "bränna" en DVD?

Undersidan på en DVD är blank och reflekterar den laserstråle som läser skivan vid uppspelning. Vid inspelning av skivan smälter man skivan punktvis för att få en följd av reflektioner och icke reflektioner, dessa motsvarar datorns 1:or och 0:or. Det är en laserstråle som "bränner" skivan punktvis, därav namnet ”att bränna” en skiva.

question