Comparisons to other companies

See the difference in image quality and colors
If you cannot view the clips you need to update your Flash Player
Shadow
Shadow
  • Manuell jämförelse med företag 1, de finns i en av våra större städer och använder en flashscan8.
  • Manuell jämförelse med företag 2, de har kontor/butikslokaler i flera av våra större städer.
  • Automatisk jämförelse med företag 1, de finns i en av våra större städer och använder en flashscan8.
  • Automatisk jämförelse med företag 2, de har kontor/butikslokaler i flera av våra större städer.
  • Automatisk jämförelse med företag 3, de överför bl.a. smalfilm och har lokaler i flera städer.
  • Jämförelse med företag 4, de överför smalfilm som underleverantör åt många fotobutiker i landet.
Company 1 manual comparison, move your mouse over the image.
Company 2 manual comparison, move your mouse over the image.
Company 1 with automatic comparison. 1:09 - 16,4MB
Company 2 with automatic comparison. 1:18 - 16,9MB
Company 3 with automatic comparison. 0:53 - 16,0mb
Company 4 with automatic comparison. 0:58 - 20,9mb