Wetgate transfer for your old familyfilms

This page has not been translated yet

Wetgate waterdropEra kära gamla filmer är värda högsta kvalitet! Uppsala Bildteknik kan som första företag i världen erbjuda våtscanning av samtliga filmformat med wetgate, för en otroligt effektiv bildförbättring av repiga gamla filmer!

 

Allt från 8mm, 9.5mm och 16mm, 17.5mm och 35mm film kan vi överföra i vår speciella wetgate där filmen är våt när den scannas. Vätskan som används är en speciell wetgate-vätska som är godkänd för hantering av filmmaterial.

 

En våtscanning ger lite av samma effekt som när man väter ner en trött, sliten och smårepig billack. Färgen får en annan lyster och reporna "försvinner" temporärt. Det som händer är att vätskan fyller i reporna, vilket i sin tur gör att ljuset inte bryts i fel vinkel och reporna blir osynliga som genom ett trollslag.

Wetgate filmklipp

 

 

Klicka på bilden till höger för att se ett exempel från 8mm film på hur effektiv vår wetgate är i verkligheten.

Om ni inte kan se filmen, behöver ni

updatera er Flash Player

 

 

Alla vanliga smårepor försvinner helt och hållet i ovanstående filmklipp tack vare användandet av vår wetgate-teknologi. De allra grövsta svarta reporna minimeras till svaga och tunna skuggor, knappt synliga överhuvudtaget.

 

När man beställer en våtscanning gör vi alltid rent filmerna först, för att undvika att det ska komma in löst sittande smuts och damm i systemet. Under scanningen finjusteras vätskeflödet av vår scannerist för att passa till just era filmer, beroende på filmformat och liknande.

 

Våtscanningen är alltså ett tillägg till de ordinarie överföringarna, och kan beställas oavsett om ni vill ha era filmer överförda till standard-kvalitet eller till HD-kvalitet.

 

Dessutom ingår i våtscannings-paketet att vi vid behov skarvar på ledare i början/slutet av era filmrullar, så ni kan vara säkra på att få med alla bildrutor från filmerna (om ledare saknas går det inte att scanna de allra första bildrutorna/sista sekunderna från varje filmrulle). Påskarvade ledare debiteras med en avgift per ledare utöver meterpriset för wetgate. Det är valfritt att välja bort påskarvning av ledare, det skall i så fall meddelas skriftligen i samband med beställning.

 

Repor som finns på emulsionsidan av filmen (färgade repor, ofta blå i färgen) går inte att förbättra, eftersom det är hela färglager som skrapats bort (därav färgsticket i repan).